Každý mesiac si do prednáškovej sály pozávame zaujímavého hosťa, ktorý má skúsenosti, niečo dokázal alebo sa naučil. Máme 4 hlavné tématické okruhy, na ktoré sa zameriavame:

  • Osobný rozvoj a vzdelávanie
  • Bizsnis a podnikania
  • Veda a technológie
  • Spoločnosť, vďačnosť a láskavosť

Chceme prispieť k vývoju spoločnosti, preto vysielame na miesta, kde sa stretávajú ľudia rôzneho vzdelania, veku, aby spoločne diskutovali nad témami, so ktorými sa bežne nestretávajú a tým si tvorili vlastné názory.

Radi by sme premietali aj návštevníkom vo vašej knižnici. Zadarmo.

Zmyslom Brain&Breakfast je ponúknuť posluháčom nové obzory, vtiahnuť ich do príbehu, predstaviť skúsenosti osobností z rôznych oblastí, odovzdať pozitívnu energiu a ponúknuť kvalitné prostredie pre rozvoj znalostí.

Prenáška, po ktorej je priesto aj pre otázky poslucháčov, prebieha vždy od 8:30-10:00. Každý divák má možnosť položiť rečníkovi otízky online. Natáčame a zároveň vysielame do desiatok miest v SR a ČR. Firmy a jejich tímy si za živý prenos reaňajok platia. Práve vďaka tomu môžeme knižniciam vysielanie ponúkať zadarmo. 

Nechceme vysielať krátke a povrchné videá, ktorých je dosť všade okolo nás dosť. Svojím formátom ide Brain&Breakfast do hĺbky, aby mali poslucháči šancu skutočne pochopiť súvislosti.

K pripojeniu potom potrebujete internet, autdio vybavenie, veľkú obrazovku alebo projektor. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Jana Maška (jan@masek.me, 724 839 994) alebo Alicu Novákovou (alice. novakova@asistent.biz, 777 331 626).