Co říkají o Brain&Breakfast ve školách?

Rozšiřujete ostatním obzory, můžeme zprostředkovaně poznat nové lidi nebo známé i méně známé tváře a osobnosti, jejich životní příběhy, zajímavé postoje, názory, zkušenosti... Vše nové nás posune, ze všeho si mohu vzít něco pro sebe, do svého osobního i profesního života, záleží na každém, jak je vnímavý a jak dalece je ochoten pracovat na sobě i svém okolí…
Jana Košťálová Bagová MOA Jičín
B&B vidíme jako ideální příležitost rozšířit si obzory, naučit se něco nového, virtuálně potkat zajímavé a inspirativní osobnosti z různých oblastí zájmu a dokonce s nimi mít možnost i diskutovat. Je to výborná šance, jak posnídat v příjemném prostředí a nastartovat tak svůj den i jiných druhem potravy než je klasická snídaně :-)
Petra Taušl Procházková Západočeská univerzita v Plzni
B&B radi sledujeme v škole, záleží na téme, niekedy študenti vravia, že téma je náročná. Za seba môžem povedať, čakám na každého hosťa, o čom bude rozprávať a aké obzory sa mi otvoria a priblížia.
Renáta Fogeltonová Obchodní akademia OATA Žilina
Koncept B&B je zcela v souladu s naší filozofií propojování mezioborových znalostí a dovedností (včetně poukazování na zbytečné „protibrblačství“) v rámci celé naší univerzity. V podstatě je to pro nás příklad dobré praxe, určitá opora v našem snažení o mezioborovou a mezifakultní spolupráci.
Petra Rydvalová SBC TUL
Stále více docházím k poznání, že pro studenta experti a osobnosti z reálného světa více táhnou a mohou inspirovat. Ukázat jim cestu (to je to, co bychom při vzdělávání měli dělat - odhadnout schopnosti mladého člověka, nasměrovat ho a podpořit ho v jeho zvolené cestě). Některá setkání (resp. záznamy) používám v hodinách seminářů ve 4. ročníku jako evokace nějakého problému či názorů a poté o věci se studenty diskutujeme.
Irena Rudolfová Gymnázium Přípotoční, Praha
Váš pořad zařazuji pro žáky naší školy jako aktivitu pro podporu podnikavosti a kreativity. Podobné besedy s podnikateli pořádá také BEA centrum v Olomouci, protože jsou nám blíže, účastníme se většinou jejich besed s podnikateli jak přímo, tak on-line přenosem.
Eva Přikrylová Střední škola polygrafická, Olomouc